Monster Strike The Movie: Lucifer Zetsubō no Yoake

Posted 2020/05/13 4889 0

ภาพยนตร์อนิเมะเรื่อง Monster Strike The Movie: Lucifer Zetsubō no Yoake เดิมจะเข้าฉายโรงในประเทศญี่ปุ่นเดือนมิถุนายน 2020 แต่ว่าประกาศเลื่อนออกไปไม่มีกำหนด