Umayon

Posted 2020/05/13 2276 0

อนิเมะทีวีเรื่อง Umayon สร้างจากเกม Uma Musume Pretty Derby ของบริษัท Cygames จะเริ่มออกอากาศในประเทศญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคม 2020