0
0 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 5
Loading...

ทองเนื้อเก้า ทุกตอน

หากจะกล่าวถึงบทบาทของผู้หญิงไทยในยุคปัจจุบัน สามารถกล่าวได้ว่าผู้หญิงได้รับการยอมรับในสังคมมากขึ้น นับจากยุคสมัยใหม่เป็นต้นมา (หลังการฟื้นฟูจากสงความโลกครั้งที่สอง) เราสามารถสังเกตได้จากแทบทุกพื้นที่ในสังคม ไม่ว่าจะเป็นชุมชน ธุรกิจรายเล็กใหญ่ การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือระดับประเทศ ก็มีผู้หญิงเป็นผู้นำในทุกบทบาทของสังคม ตัวชี้วัดเหล่านี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ยืนยันได้ชัดเจนว่า สังคมไทย กำลังพยายามก้าวไปสู่สังคมที่เท่าเทียมทางเพศ

Views: 2105

Genre: 2019ละครไทย

Release: