Results of Tags "รักแท้แม่ไม่ปลื้ม"
รักแท้แม่ไม่ปลื้ม

รักแท้แม่ไม่ปลื้ม

รักแท้แม่ไม่ปลื้ม
IMDb: N/A
N/A
N/A

รักแท้แม่ไม่ปลื้ม

รักแท้แม่ไม่ปลื้ม

รักแท้แม่ไม่ปลื้ม
IMDb: N/A
N/A
N/A

รักแท้แม่ไม่ปลื้ม

รักแท้แม่ไม่ปลื้ม

รักแท้แม่ไม่ปลื้ม
IMDb: N/A
N/A
N/A

รักแท้แม่ไม่ปลื้ม

รักแท้แม่ไม่ปลื้ม

รักแท้แม่ไม่ปลื้ม
IMDb: N/A
N/A
N/A

รักแท้แม่ไม่ปลื้ม

รักแท้แม่ไม่ปลื้ม

รักแท้แม่ไม่ปลื้ม
IMDb: N/A
N/A
N/A

รักแท้แม่ไม่ปลื้ม

รักแท้แม่ไม่ปลื้ม

รักแท้แม่ไม่ปลื้ม
IMDb: N/A
N/A

ในยุคที่ทุกคนมีความเป็นตัวตนสูง คิดถึงแต่ตัวเอง มากกว่าคิดถึงคำว่าเรา เลยทำให้ความอดทน ซึ่งกันและกันน้อยลงและเกิดการหย่าร้างขึ้นทุกวัน แต่พัทไม่คิดแบบนั้น เขาคิดว่าคำว่าเราสำคัญมาก เขาตั้งใจจะรักป่านภรรยาของเขาไปจนกว่าจะตายจากกัน จะต้องถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชร แต่ชีวิตคู่มันก็ไม่ได้สวยงามขนาดนั้น มันเต็มไปด้วยปัญหา โดยเฉพาะปัญหาจากแม่ผัว